NPCS

Spongebob npc pack

Spongebob npc pack

Submitted by Pinhead Larry

 • 570
 • 11.74 MB
 • NPC
 • 2 years
CSS SNPCs V2.0

CSS SNPCs V2.0

Submitted by garrysmod.org

 • 568
 • 5.67 MB
 • NPC
 • 4 years
7 Hour War Combine NPCs

7 Hour War Combine NPCs

Submitted by Jason278

 • 568
 • 16.31 MB
 • NPC
 • 4 years
New npc's V2

New npc's V2

Submitted by garrysmod.org

 • 563
 • 27.86 MB
 • NPC
 • 4 years
SWAT NPC

SWAT NPC

Submitted by neil.tbr.bpever

 • 547
 • 9.07 MB
 • NPC
 • 2 years
Helicopter snpc (NPC) V1

Helicopter snpc (NPC) V1

Submitted by garrysmod.org

 • 530
 • 7.15 MB
 • NPC
 • 4 years
NPCs_v4

NPCs_v4

Submitted by garrysmod.org

 • 530
 • 169.12 MB
 • NPC
 • 3 years
Child Worker Npcs

Child Worker Npcs

Submitted by garrysmod.org

 • 522
 • 3.9 MB
 • NPC
 • 4 years
Infected Zombie NPC V1

Infected Zombie NPC V1

Submitted by garrysmod.org

 • 510
 • 6.86 MB
 • NPC
 • 4 years
Black Mesa NPC Pack.zip

Black Mesa NPC Pack.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 508
 • 1.93 KB
 • NPC
 • 4 years
Ministrider NPC

Ministrider NPC

Submitted by DiegoWorks

 • 507
 • 1.18 MB
 • NPC
 • 4 years
Extra NPCs

Extra NPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 504
 • 127.86 KB
 • NPC
 • 4 years
Star Wars Rebel SNPC

Star Wars Rebel SNPC

Submitted by garrysmod.org

 • 498
 • 2.06 MB
 • NPC
 • 4 years
Stormtrooper npc.zip

Stormtrooper npc.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 492
 • 1.21 MB
 • NPC
 • 4 years
Korin NPC's.zip

Korin NPC's.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 491
 • 9.29 MB
 • NPC
 • 4 years
MissingNo. Nextbot

MissingNo. Nextbot

Submitted by Elmo64

 • 491
 • 2.78 MB
 • NPC
 • 4 years
WW2 101st Airborne NPCs.zip

WW2 101st Airborne NPCs.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 483
 • 1.67 KB
 • NPC
 • 4 years
albert_wesker_npc.zip

albert_wesker_npc.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 480
 • 2.43 MB
 • NPC
 • 4 years
Advanced Combine V4

Advanced Combine V4

Submitted by garrysmod.org

 • 480
 • 16.37 MB
 • NPC
 • 4 years
COD:MW2 Diver NPCs

COD:MW2 Diver NPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 478
 • 10.24 MB
 • NPC
 • 4 years
dino_d-day_snpcs_1.5.zip

dino_d-day_snpcs_1.5.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 473
 • 46.31 MB
 • NPC
 • 4 years
My Shark Npc.zip

My Shark Npc.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 470
 • 2.02 MB
 • NPC
 • 4 years
Dalek NPCs.zip

Dalek NPCs.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 465
 • 4.51 KB
 • NPC
 • 4 years
7 hour war Combine NPCS FIXED.

7 hour war Combine NPCS FIXED.

Submitted by garrysmod.org

 • 463
 • 16.48 MB
 • NPC
 • 4 years
Black Ops Spetsnaz NPCs

Black Ops Spetsnaz NPCs

Submitted by garrysmod.org

 • 459
 • 44.67 MB
 • NPC
 • 4 years
Half-Life Apache Snpc V.1

Half-Life Apache Snpc V.1

Submitted by garrysmod.org

 • 449
 • 13.04 KB
 • NPC
 • 4 years
Guy's NPCs Pack Pt.2

Guy's NPCs Pack Pt.2

Submitted by garrysmod.org

 • 448
 • 47.42 MB
 • NPC
 • 4 years
Nova_Prospekt_Elite_V2.zip

Nova_Prospekt_Elite_V2.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 447
 • 1.22 MB
 • NPC
 • 4 years
[VJ] Half-Life Zombies SNPCs

[VJ] Half-Life Zombies SNPCs

Submitted by Tyrant-002

 • 443
 • 36.47 MB
 • NPC
 • 1 year
house__1.zip

house__1.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 440
 • 111.65 MB
 • NPC
 • 4 years