NPCS

HECU NPCS V2

HECU NPCS V2

Submitted by garrysmod.org

 • 2,306
 • 37.19 MB
 • NPC
 • 3 years
Zombies+Anim v1.1SNPC PACK.zip

Zombies+Anim v1.1SNPC PACK.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 2,189
 • 52.7 MB
 • NPC
 • 3 years
gmod_shark_npc.zip

gmod_shark_npc.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 2,181
 • 1.42 MB
 • NPC
 • 3 years
Sanic The Hegehog

Sanic The Hegehog

Submitted by garrysmod.org

 • 2,105
 • 542.73 KB
 • NPC
 • 2 years
slow npc and player pack 5.zip

slow npc and player pack 5.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 1,999
 • 48.49 MB
 • NPC
 • 3 years
Battle droid npc pack

Battle droid npc pack

Submitted by garrysmod.org

 • 1,970
 • 1.44 KB
 • NPC
 • 3 years
TF2 Lua Npcs

TF2 Lua Npcs

Submitted by garrysmod.org

 • 1,956
 • 4.92 KB
 • NPC
 • 3 years
Star wars NPCs Sweps

Star wars NPCs Sweps

Submitted by garrysmod.org

 • 1,918
 • 4.76 MB
 • NPC
 • 3 years
raptor npc pack

raptor npc pack

Submitted by garrysmod.org

 • 1,909
 • 9.59 MB
 • NPC
 • 3 years
Battle droid NPC Replacement

Battle droid NPC Replacement

Submitted by garrysmod.org

 • 1,774
 • 857.33 KB
 • NPC
 • 3 years
New Zombie Npc's 1.2

New Zombie Npc's 1.2

Submitted by garrysmod.org

 • 1,772
 • 70.27 MB
 • NPC
 • 3 years
Dragons snpcs fixed + icons

Dragons snpcs fixed + icons

Submitted by garrysmod.org

 • 1,665
 • 25.07 MB
 • NPC
 • 3 years
Nazi Zombies SNPC

Nazi Zombies SNPC

Submitted by garrysmod.org

 • 1,636
 • 17.1 MB
 • NPC
 • 3 years
Xystus' NPC pack (Fewer NPCs)

Xystus' NPC pack (Fewer NPCs)

Submitted by garrysmod.org

 • 1,602
 • 99.15 MB
 • NPC
 • 3 years
WW2_NPCs_BETTER_AXIS_V1.00

WW2_NPCs_BETTER_AXIS_V1.00

Submitted by garrysmod.org

 • 1,582
 • 14.13 MB
 • NPC
 • 3 years
S.T.A.L.K.E.R. NPC Addon

S.T.A.L.K.E.R. NPC Addon

Submitted by garrysmod.org

 • 1,554
 • 71.57 MB
 • NPC
 • 3 years
Mafia NPCs

Mafia NPCs

Submitted by The Bread Man

 • 1,414
 • 11.43 MB
 • NPC
 • 3 years
Episodes NPC'S

Episodes NPC'S

Submitted by El Piti

 • 1,402
 • 22.23 MB
 • NPC
 • 2 years
Halo Master Chief NPC

Halo Master Chief NPC

Submitted by garrysmod.org

 • 1,376
 • 2.64 MB
 • NPC
 • 3 years
Minecraft Pack

Minecraft Pack

Submitted by RaylMC

 • 1,370
 • 8.59 MB
 • NPC
 • 2 years
Lineage 2 T-Rex Snpc PSB

Lineage 2 T-Rex Snpc PSB

Submitted by garrysmod.org

 • 1,358
 • 6.05 MB
 • NPC
 • 3 years
WW2_NPCs_V11.28

WW2_NPCs_V11.28

Submitted by garrysmod.org

 • 1,289
 • 863 B
 • NPC
 • 3 years
Combine Beta SNPCs

Combine Beta SNPCs

Submitted by Silverlan

 • 1,201
 • 6.89 MB
 • NPC
 • 3 years
Hatsune Miku NPC

Hatsune Miku NPC

Submitted by Mister Crowbar

 • 1,110
 • 3.51 MB
 • NPC
 • 2 years
piratecats cod 4 usmc npc pack

piratecats cod 4 usmc npc pack

Submitted by garrysmod.org

 • 1,106
 • 24.97 MB
 • NPC
 • 3 years
Resident Evil HUNK Snpc

Resident Evil HUNK Snpc

Submitted by garrysmod.org

 • 1,075
 • 4.45 MB
 • NPC
 • 3 years
Cat NPCs

Cat NPCs

Submitted by Jeezy

 • 1,003
 • 4.15 MB
 • NPC
 • 3 years
Zombie model pack HEXED

Zombie model pack HEXED

Submitted by garrysmod.org

 • 896
 • 12.42 MB
 • NPC
 • 3 years
Tripod NPC

Tripod NPC

Submitted by garrysmod.org

 • 890
 • 8.83 MB
 • NPC
 • 3 years
dromeaosaur_snpc.zip

dromeaosaur_snpc.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 791
 • 329.48 KB
 • NPC
 • 3 years