NPCS

HECU NPCS V2

HECU NPCS V2

Submitted by garrysmod.org

 • 2,624
 • 37.19 MB
 • NPC
 • 4 years
Sanic The Hegehog

Sanic The Hegehog

Submitted by garrysmod.org

 • 2,615
 • 542.73 KB
 • NPC
 • 3 years
Zombies+Anim v1.1SNPC PACK.zip

Zombies+Anim v1.1SNPC PACK.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 2,513
 • 52.7 MB
 • NPC
 • 4 years
gmod_shark_npc.zip

gmod_shark_npc.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 2,299
 • 1.42 MB
 • NPC
 • 4 years
slow npc and player pack 5.zip

slow npc and player pack 5.zip

Submitted by garrysmod.org

 • 2,223
 • 48.49 MB
 • NPC
 • 4 years
TF2 Lua Npcs

TF2 Lua Npcs

Submitted by garrysmod.org

 • 2,146
 • 4.92 KB
 • NPC
 • 4 years
Battle droid npc pack

Battle droid npc pack

Submitted by garrysmod.org

 • 2,114
 • 1.44 KB
 • NPC
 • 4 years
raptor npc pack

raptor npc pack

Submitted by garrysmod.org

 • 2,068
 • 9.59 MB
 • NPC
 • 4 years
Star wars NPCs Sweps

Star wars NPCs Sweps

Submitted by garrysmod.org

 • 2,057
 • 4.76 MB
 • NPC
 • 4 years
New Zombie Npc's 1.2

New Zombie Npc's 1.2

Submitted by garrysmod.org

 • 2,002
 • 70.27 MB
 • NPC
 • 4 years
Battle droid NPC Replacement

Battle droid NPC Replacement

Submitted by garrysmod.org

 • 1,924
 • 857.33 KB
 • NPC
 • 4 years
WW2_NPCs_BETTER_AXIS_V1.00

WW2_NPCs_BETTER_AXIS_V1.00

Submitted by garrysmod.org

 • 1,825
 • 14.13 MB
 • NPC
 • 4 years
Dragons snpcs fixed + icons

Dragons snpcs fixed + icons

Submitted by garrysmod.org

 • 1,797
 • 25.07 MB
 • NPC
 • 4 years
Nazi Zombies SNPC

Nazi Zombies SNPC

Submitted by garrysmod.org

 • 1,786
 • 17.1 MB
 • NPC
 • 4 years
Episodes NPC'S

Episodes NPC'S

Submitted by El Piti

 • 1,786
 • 22.23 MB
 • NPC
 • 3 years
Xystus' NPC pack (Fewer NPCs)

Xystus' NPC pack (Fewer NPCs)

Submitted by garrysmod.org

 • 1,730
 • 99.15 MB
 • NPC
 • 4 years
S.T.A.L.K.E.R. NPC Addon

S.T.A.L.K.E.R. NPC Addon

Submitted by garrysmod.org

 • 1,725
 • 71.57 MB
 • NPC
 • 4 years
Mafia NPCs

Mafia NPCs

Submitted by The Bread Man

 • 1,622
 • 11.43 MB
 • NPC
 • 4 years
Minecraft Pack

Minecraft Pack

Submitted by RaylMC

 • 1,610
 • 8.59 MB
 • NPC
 • 3 years
Halo Master Chief NPC

Halo Master Chief NPC

Submitted by garrysmod.org

 • 1,484
 • 2.64 MB
 • NPC
 • 4 years
Lineage 2 T-Rex Snpc PSB

Lineage 2 T-Rex Snpc PSB

Submitted by garrysmod.org

 • 1,469
 • 6.05 MB
 • NPC
 • 4 years
Guy's NPCs Pack Pt.1

Guy's NPCs Pack Pt.1

Submitted by garrysmod.org

 • 1,446
 • 49.49 MB
 • NPC
 • 4 years
WW2_NPCs_V11.28

WW2_NPCs_V11.28

Submitted by garrysmod.org

 • 1,442
 • 863 B
 • NPC
 • 4 years
L4D Tank SNPC v2 Beta

L4D Tank SNPC v2 Beta

Submitted by garrysmod.org

 • 1,437
 • 16.58 MB
 • NPC
 • 4 years
Combine Beta SNPCs

Combine Beta SNPCs

Submitted by Silverlan

 • 1,356
 • 6.89 MB
 • NPC
 • 4 years
Hatsune Miku NPC

Hatsune Miku NPC

Submitted by Mister Crowbar

 • 1,325
 • 3.51 MB
 • NPC
 • 3 years
NPC Babes

NPC Babes

Submitted by garrysmod.org

 • 1,289
 • 15.36 MB
 • NPC
 • 4 years
piratecats cod 4 usmc npc pack

piratecats cod 4 usmc npc pack

Submitted by garrysmod.org

 • 1,234
 • 24.97 MB
 • NPC
 • 4 years
Resident Evil HUNK Snpc

Resident Evil HUNK Snpc

Submitted by garrysmod.org

 • 1,199
 • 4.45 MB
 • NPC
 • 4 years
Spider SNPC

Spider SNPC

Submitted by DrVrej

 • 1,081
 • 10.01 MB
 • NPC
 • 4 years